Posted on

Zelfacceptatie tip 1b – Levenluststem en afbraakstem

Hoe kunnen we deze zelfacceptatie bereiken? Hieronder manier 1 toegepast in een sportsituatie.

Afbraakstem en levensluststem kun je ook toepassen op sportsituaties. Neem een tennisser. Levensluststem zal bezig zijn met hoe hij de tegenstander kan verslaan en zal genieten van het gevoel als je de bal hard raakt. Afbraakstem zal echter bezig zijn met wat je allemaal niet goed doet. Hij zal vinden dat je een domme keuze maakte door die ene bal die ene hoek in te slaat. Hij zal dingen tegen je zeggen als: waarom deed je dat? Je weet dat dat dom is. Je bent een domme lamlul die telkens weer dezelfde fout maakt. Hoe kun je ooit een wedstrijd winnen als je telkens zulke domme dingen blijft doen? Idioot die je bent. Ga nu eens tennissen zoals op de training. Op de training gaat het altijd beter dan in de wedstrijd en ik snap maar niet waarom!

Levensluststem zou functioneel en kort denken. Hij denkt niet aan het verleden of de toekomst, maar is alleen bezig met wat er op dat moment gebeurd. Hij herkent ook dat die bal naar die ene hoek niet de beste keus was. Hij reageert echter met: volgende keer sla ik hem in de andere hoek. Niet meer en niet minder. Levensluststem oordeelt niet. (uitweiden aan de hand van mindset en het innerlijk spel)

Zie je het verschil. In welke herken je jezelf? Levensluststem is niet aangedaan door die keuze voor de bal in die ene hoek. Hij realiseert zich dat die bal onderdeel was van het avontuur of de uitdaging die die wedstrijd meebracht en laat zijn eigenwaarde niet afhangen van die keuze. Lees nu eens terug wat afbraakstem allemaal zei. Hij haalt de trainingen erbij, het verleden, de toekomst, scheld op zichzelf en dwaalt ook nog af van waar het eigenlijk over ging.

Uitdaging

Schrijf de komende 7 dagen 2 momenten per dag in je blog waarin jij merkte dat je levensluststem langer dan 1 minuut ononderbroken actief was.

[related_posts_by_tax]

Posted on

Zelfacceptatie tip 1a – levensluststem en afbraakstem

Ik heb jullie eerder eenZelfacceptatie introductie gegeven over zelfacceptatie. Vandaag gaan we er wat dieper op in. Hoe kunnen we deze zelfacceptatie bereiken? Hieronder manier 1a.

Zelfacceptatie komt ook voort uit het stoppen van je afbraakstem. Om het begrijpelijk uit te kunnen leggen maak ik onderscheid tussen twee verschillende stemmen die in je hoofd zitten. Je
levensluststem en je afbraakstem (of handremstem). Je levensluststem is creatief en zit vol met dingen die je kunt gaan doen of dingen die je op dat moment ervaart. Je geniet van die dingen op een manier dat je vroeger deed als kind. Afbraakstem is daar echter om dat genot tegen te houden. Om te voorkomen dat je dingen zegt waar je zelf spijt van krijgt of waar andere mensen slecht over zouden kunnen denken. Afbraakstem is eigenlijk de vervelende perfectionist. De vervelende perfectionist is bang dat hij iets niet perfect zal doen en dat hij daar commentaar op zal krijgen. Om dat te voorkomen levert hij er alvast zelf commentaar op. Dit weerhoudt mensen ervan om te zeggen wat ze denken of te doen waar ze zin in hebben. Levensluststem leeft, afbraakstem oordeelt.

Wat gebeurt er nu eigenlijk met die twee stemmen als we alcohol drinken? Hoe meer alcohol we consumeren, hoe meer afbraakstem je met rust zal laten. Wanneer we alcohol drinken doen we waar we zin in hebben, omdat zoals we zeggen “de rem eraf gaat”. Die rem is niet meer dan je afbraakstem. Dat vervelende perfectionistje in je. Door te leren hoe we met die afbraakstem om kunnen gaan of die afbraakstem te laten verdwijnen, kunnen we daarom gelukkiger of eigenlijk zorgelozer worden (wie wordt er niet zorgelozer als hij alcohol op heeft?) of onszelf meer gaan respecteren. Waarom onszelf meer respecteren? Omdat als afbraakstem afwezig is, er niemand tegen je zegt dat iets niet goed genoeg is. Je acties worden niet meer gewikt en gewogen. Overigens is dit betoog niet bedoeld om je aan de alcohol te helpen. Het is bedoeld om jou aan te zetten om die staat te bereiken zonder alcohol. Hoe fijn zou het zijn als we die afbraakstem weg zouden kunnen krijgen? Of hem in ieder geval te verzwakken?

 

Uitdaging

Schrijf de komende 7 dagen 2 momenten per dag in je blog waarin jij merkte dat je afbraakstem actief werd.

 

[related_posts_by_tax]

Posted on

Introductie in zelfacceptatie

ZelfacceptatieWat is zelfacceptatie? Waaraan herkennen we of iemand blij is met wie hij is? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geaccepteerd worden door anderen? En met wie kunnen we het van nature het beste vinden? Hoe kunnen we deze zelfacceptatie bereiken?

Zelfacceptatie is blij zijn met wie je bent. Iemand die blij is met wie hij is, bepaald zelf hoe hij over zichzelf denkt, terwijl de onzekere mensen van anderen af laat hangen hoe hij over zichzelf denkt. Kinderen in de puberteit hebben hier het vaakst last van. Voor de puberteit gedroegen ze zich vaak naar de maatstaven op hun ouders. Daarna komt er een periode waarin ze los willen komen van de ouders en ze zich gaan gedragen naar de maatstaven van de vrienden. Dit is normaal. Het is een proces wat elk kind doormaakt. Het ene kind maakt dit proces echter sneller door dan het andere kind. Pas na de periode waar we ons gedragen naar de maatstaven van onze vrienden, komen we in een periode waarin we zelf uitvinden wat we belangrijk vinden. We beginnen ons te ontwikkelen tot individuen met onze eigen waarden en normen. We gaan nu nog meer dan voorheen, om met de mensen die we het aardigst vinden en die het meest aansluit bij onze waarden en normen. Echter is dit de periode waarin het ons lukt om ons in het bijzijn van vrijwel alle soorten mensen te gedragen naar onze eigen waarden en normen. Daarvoor wilden we ons nog wel eens in extreme mate aanpassen aan groepen met andere waarden en normen. Alleen maar om aardig gevonden te worden. Iemand met zelfvertrouwen doet dit niet meer. Die realiseert zich dat hij goed is hoe hij is. Hij respecteert zichzelf voor wie hij is. Hij accepteert zichzelf. Hij komt op voor zijn eigen waarden en normen. Dit wil overigens niet zeggen dat zo iemand geen respect meer moet hebben voor iemand met andere waarden en normen, integendeel.

Waaraan herken je iemand die blij is met wie hij is? Iemand die blij is met wie hij is, is in staat om zijn zwakke punten te accepteren en zijn sterke punten te waarderen. Daarnaast zijn ze in staat om te reflecteren op hun eigen handelen. Deze mensen zijn in staat om onder alle omstandigheden zichzelf te zijn en om niet negatief tegen zichzelf te praten. Ze zijn “aardig” voor zichzelf. De lichaamstaal van deze mensen is relaxed onder alle omstandigheden. Deze mensen nemen meer ruimte in beslag dan mensen die niet blij zijn met zichzelf. Dit uit zich in dingen als rechter op lopen of breder zitten. Je zult ze daarom niet betrappen op zenuwachtige trekjes zoals frunniken met de vingers of krauwen in achter het oor.

Over het algemeen vinden we de mensen het aardigst die:

  • Even grote lichaamstaal hebben als onszelf
  • Even hard praten als onszelf
  • De zelfde normen en waarden hanteren als onszelf

Om te zorgen dat mensen je aardig gaan vinden kun je bovenstaande 3 zaken kopiëren. Dit heet spiegelen. Als je een ander persoon spiegelt zal hij je dus aardiger gaan vinden. Dit kan van pas komen als je gepest wordt, als je iets wilt verkopen of in sollicitatiegesprekken. In overige situaties raden we je aan om gewoon jezelf te blijven en je niet aan te passen aan anderen. Overigens is het van belang om de overige artikelen over zelfacceptatie in de juiste volgorde te lezen, zodat je geen onbekende termen tegen zulk komen.

Hoe kunnen we deze zelfacceptatie bereiken? Hieronder de absolute basis.

We moeten allereerst bedenken waar we trots op zijn. Weet wat je kwaliteiten zijn en waardeer die kwaliteiten. Ga niet vergelijken met anderen, maar geniet van wat jij kan. Toen je geboren werd kon je dat waarschijnlijk nog niet? Dat heb je maar mooi allemaal geleerd in al die jaren. Bedenk daarna van wie je allemaal houdt. Met die mensen heb je allemaal een band op gebouwd. Wees daar trots op! Die mensen vinden je waarschijnlijk allemaal aardig? Of houden in ieder geval van je voor wie je bent. Als die mensen dat doen. Waarom zou je dan voor andere mensen gaan veranderen? Precies, totaal onnodig.

Uitdaging 1

Let de komende 7 dagen op of je je aanpast aan andere mensen. Let hierbij op:

  • Harder of zachter praten
  • Grotere of kleinere lichaamstaal
  • Dingen zeggen waar je niet 100% achterstaat

Uitdaging 2

Ga de komende 7 dagen naar een plek waar mensen zijn en bepaal van 5 mensen of je ze aardig vindt of niet. Let hierbij op:

  • Praten ze net zo hard als jij
  • Is hun lichaamstaal groter of kleiner dan de jouwe

Uitdaging 3

    Schrijf 3 dingen op waar je goed in bent en 3 mensen die van je houden of die jou aardig vinden voor wie je bent. Herhaal deze 3 dingen waar je goed in bent en mensen die van je houden elke ochtend en avond tijdens het tandenpoetsen. Herinner jezelf eraan.

Lees de volgende artikelen voor meer informatie over het bereiken van zelfacceptatie:

ZELFACCEPTATIE TIP 1A – LEVENSLUSTSTEM EN AFBRAAKSTEM

ZELFACCEPTATIE TIP 1B – LEVENSLUSTSTEM EN AFBRAAKSTEM

ZELFACCEPTATIE TIP 2 – FOCUS OP WAAR JE INVLOED OP HEBT

ZELFACCEPTATIE TIP 3 – LEER JEZELF ANDERS TE BEKIJKEN

ZELFACCEPTATIE TIP 4 – ALLES IS EEN AVONTUUR

[related_posts_by_tax]