Posted on

Wat is gelukkig zijn?

Wat is gelukkig zijn?

We willen het allemaal wel; continu gelukkig zijn. Maar wat is het ABC van geluk? 
Iemands welbevinden bestaat uit een verstandelijk en een emotioneel deel. Tevredenheid is een verstandelijk deel en beantwoord vragen of het leven verloopt zoals gewenst en of je het heel anders opnieuw zou doen als je de kans kreeg. Bij geluk spreken we voornamelijk over het gevoelsleven, de balans van positieve en negatieve emoties. Tevredenheid en geluk vormen samen welbevinden. Nederlanders blijken het gelukkigste volk in Europa. Welgeteld 83 procent gaf aan gelukkig te voelen of hebben gevoeld, tegenover bijvoorbeeld 48 procent van de Italianen. En met een waardering van 7,6 scoren we een dikke voldoende en hebben geen reden tot klagen. Toch zijn sommige mensen veel gelukkiger dan anderen? Hoe kan dat? Onderzoekers komen tot een verrassende conclusie: geluk ontstaat niet door liefde of plezier, maar door voldoening.

Het ABC van het gelukkig zijn…

De taal van het geluk bestaat slechts uit drie letters. Het gaat dan om Autonomie, de vrijheid om keuzes te maken, Binding, het verbonden voelen met anderen en de Competentie, ergens goed in zijn. Vooral de B lijkt belangrijk en het hebben van vriendschappen en goede relaties met je familie, zorgt voor een groter gevoel van geluk. Autonomie en competentie vinden we terug in het begrip Flow. Flow is een bijna trance-achtige toestand waarbij de tijd vliegt. Tijdens deze toestand hoef je niet gelukkig te zijn, maar het gevoel van geluk komt daarna. Gelukkige mensen zitten vaker in deze flow. Om in de flow te komen moet de activiteit die je uitvoert aan bepaalde voorwaarden voldoen:

1. De activiteit moet een uitdaging voor je zijn
2. Je moet de activiteit wel onder controle hebben
3. Je moet snel weten of je het goed doet: resultaat zien

Als de activiteit aan deze voorwaarden voldoet, dan is de kans het grootst dat je in de flow komt. Zonder de eerste voorwaarde is er geen prikkel en dus geen verandering. Als je de activiteit niet onder controle hebt, voorwaarde 2, dan ontstaat er stress. Een uitdaging waar je geen controle over hebt, is geen uitdaging meer, maar een probleem. Positief denken zal je dan niet redden. Succes motiveert en daarom moet je resultaat van je werk kunnen zien. Terugslag is geen probleem, maar er moet dan wel weer snel feedback zijn van een succesje om in de flow te blijven.

Bijvoorbeeld: je schildert een schilderij van een landschap. Het is moeilijk om de details goed op het doek te krijgen, maar het lukt je wel. Je ziet direct het resultaat van je werk.

Doelen stellen
Verder draagt het stellen van doelen bij aan het geluksgevoel. Deze doelen hoeven niet groot te zijn, ze hoeven niet eens per sé gehaald te worden, zolang je ze voor jezelf maar benoemt je voorneemt om ze te behalen. Het bedenken van een doel op zich kan erg plezierig zijn en een gevoel van autonomie (A) geven. Zingeving leidt tot het hebben van een doel. Het behalen van een doel draagt bij aan voldoening en gevoel van competentie (C). Het samen met iemand anders behalen van een doel versterkt bovendien de relatie; binding (B).

 

Posted on

Waarom je meer over lichaamstaal zou moeten weten

Wist je dat je houding invloed heeft op hoe je je voelt? En dat wat je zegt, bijna geen invloed heeft op welke indruk je bij mensen achterlaat? Dat het mogelijk is om je lichaamstaal te verbeteren? En waarom is het handig om lichaamstaal van anderen te kunnen lezen?

Hoe komt het dat je houding invloed heeft op hoe je je voelt?

Het is dus zo dat je houding invloed heeft op hoe je je voelt. Ga maar eens zo breed mogelijk op je bureaustoel zitten. Hoe voelt dat? En nu zo klein mogelijk. Je zou je zelfverzekerder moeten voelen in de brede houding. Als je het goed doet voel je het verschil.

Een bredere (zelfverzekerde) houding zorgt ervoor dat je meer goede hormonen aanmaakt, waardoor je je vanzelf beter gaat voelen. Hetzelfde geldt als je gaat (nep)lachen. Ook dat zorgt ervoor dat er meer goede hormonen aangemaakt worden.

Hoeveel invloed heeft wat je zegt?

Je hebt vast wel eens gehoord van het verschil tussen non-verbale en verbale communicatie. Onderzoek heeft aangetoond dat boodschappen, waarbij emoties een belangrijke rol spelen, als volgt wordt overgedragen:

Verbale communicatie – 7%
o Wat je zegt

Non verbale communicatie – 93%
o Hoe je iets zegt – 38%
o Wat je uitstraalt met je lichaam – 55%

Wanneer men een boodschap over wilt brengen waarin emotie geen rol speelt zou de verhouding als volgt zijn:
o Verbale communicatie – 53%
o Wat je zegt
o Non verbale communicatie – 47%
o Hoe je iets zegt – 15 %
o Wat je uitstraalt met je lichaam – 32%

Heb je je wel eens afgevraagd waarom sommige mensen moppen kunnen vertellen en andere mensen niet? Het verschil tussen die mensen zit hem puur in het non verbale deel.

Maar als lichaamstaal dan zo belangrijk is. Is het dan mogelijk om lichaamstaal te verbeteren?

Natuurlijk! Je moet alleen wel bewust worden van wat je uitstraalt met je lichaam en hoe je dingen zegt. Pas als je je daar bewust van wordt kun je het gaan veranderen. Cabaratiers zijn zich hier heel erg bewust van. Zij weten precies hoe ze hun lichaamstaal moeten gebruiken om het publiek aan het lachen te maken. Ze doen dat bijvoorbeeld door af en toe heel hard te praten en grote gebaren te maken.

Waarom is het handig om lichaamstaal te kunnen lezen?

Door lichaamstaal te kunnen lezen kun je erg nauwkeurig schatten hoe iemand zich voelt in vrijwel elke situatie. Je kunt zien of iemand onzeker is, zelfverzekerd en zelfs wanneer iemand een leugen vertelt.

Daarnaast kun je dus ook je eigen lichaamstaal verbeteren. Wil je je leren hoe je zelfverzekerd overkomt? Werk dan aan je lichaamstaal. Zelfverzekerd overkomen heeft positieve effecten in een hoop verschillende aspecten van het leven, bijvoorbeeld:

o Zorgen dat je je beter voelt – een meer zelfverzekerde lichaamstaal zorgt voor een gezondere hormoonproductie                                                                                           o Voorkomen gepest te worden – onzekere mensen zijn het makkelijkste doelwit
o Aantrekkelijk gevonden worden – een zelfverzekerde lichaamstaal is universeel één van de meest aantrekkelijke eigenschappen
o Les- en leidinggeven en sales
o Lichaamstaal van anderen interpreteren is waardevol om op in te spelen
o Overtuigend een les of product verkopen heeft een positief effect op het enthousiasme voor- en vertrouwen in een product of les

Uitdaging

Ga elke dag twee minuten zo breed mogelijk zitten op een bureaustoel. Focus bewust op hoe je je voelt.

Posted on

Zelfvertrouwen. Waar herken je dat aan?

Wanneer is iemand zelfverzekerd? En waaraan kun je zien dat iemand zelfvertrouwen heeft?

Een zelfverzekerde persoon twijfelt niet bij de beslissingen die hij of zij neemt. Hij staat achter de dingen die hij of zij doet en heeft geen spijt van beslissingen die hij of zij genomen heeft. Een zelfverzekerde persoon vraagt zich niet af wat een ander vindt van de keuzes die hij of zij gemaakt heeft. Hij of zij is daar niet mee bezig.

Een zelfverzekerd persoon gaat voor wat hij of zij wil. Onzekere personen zien allemaal beren op de weg en zullen vaak besluiten om er niet voor te gaan. Of ze besluiten pas na veel twijfel om ervoor te gaan. Zonde van alle tijd die ze verspeeld hebben met twijfelen!

Een zelfverzekerd persoon stapt bijvoorbeeld meteen af op een man of vrouw die hij of zij leuk vindt en gaat daar een praatje mee maken. Een onzeker persoon durft dit vaak helemaal niet of zal contact zoeken via de veiligere routes als de facebook chat.

Aan lichaamstaal kun je heel makkelijk zien of iemand zelfverzekerd is. Iemand die zelfverzekerd is neemt relatief veel ruimte in en een onzeker persoon zal zo weinig mogelijk ruimte innemen. Ga maar eens zo “breed” mogelijk op je stoel zitten. Hoe voel je je? Maak je nu maar eens zo klein mogelijk op je stoel. Hoe voel je je nu? Als het goed is zou je je zekerder of stoerder moeten voelen als je zo breed mogelijk zit. Mensen stralen dit dus uit. Vrouwen pikken dat naadloos op en selecteren daar zelfs mannen op. Ze willen meestal een man die ze kan beschermen en verzorgen. Niet iemand die al onzeker is over zichzelf. Als hij al niet van zichzelf houdt? Hoe kan hij dan van mij houden? Dat denken ze bewust of onbewust. Mannen kijken meer naar het uiterlijk dan de zelfverzekerdheid van de vrouw. Ondanks dat heeft zelfverzekerdheid ook bij vrouwen een positieve invloed op hun aantrekkelijkheid bij de meeste mannen.

Met onze uitdaging kun je leren hoe jij ook de zelfverzekerde persoon kunt worden die iedereen zou willen zijn.

Uitdaging

[su_note note_color=”#0587bf”]Ga een week lang één keer per dag 30 seconden zo breed mogelijk op een stoel zitten.[/su_note]

 

[related_posts_by_tax]

Posted on

Introductie in zelfacceptatie

ZelfacceptatieWat is zelfacceptatie? Waaraan herkennen we of iemand blij is met wie hij is? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geaccepteerd worden door anderen? En met wie kunnen we het van nature het beste vinden? Hoe kunnen we deze zelfacceptatie bereiken?

Zelfacceptatie is blij zijn met wie je bent. Iemand die blij is met wie hij is, bepaald zelf hoe hij over zichzelf denkt, terwijl de onzekere mensen van anderen af laat hangen hoe hij over zichzelf denkt. Kinderen in de puberteit hebben hier het vaakst last van. Voor de puberteit gedroegen ze zich vaak naar de maatstaven op hun ouders. Daarna komt er een periode waarin ze los willen komen van de ouders en ze zich gaan gedragen naar de maatstaven van de vrienden. Dit is normaal. Het is een proces wat elk kind doormaakt. Het ene kind maakt dit proces echter sneller door dan het andere kind. Pas na de periode waar we ons gedragen naar de maatstaven van onze vrienden, komen we in een periode waarin we zelf uitvinden wat we belangrijk vinden. We beginnen ons te ontwikkelen tot individuen met onze eigen waarden en normen. We gaan nu nog meer dan voorheen, om met de mensen die we het aardigst vinden en die het meest aansluit bij onze waarden en normen. Echter is dit de periode waarin het ons lukt om ons in het bijzijn van vrijwel alle soorten mensen te gedragen naar onze eigen waarden en normen. Daarvoor wilden we ons nog wel eens in extreme mate aanpassen aan groepen met andere waarden en normen. Alleen maar om aardig gevonden te worden. Iemand met zelfvertrouwen doet dit niet meer. Die realiseert zich dat hij goed is hoe hij is. Hij respecteert zichzelf voor wie hij is. Hij accepteert zichzelf. Hij komt op voor zijn eigen waarden en normen. Dit wil overigens niet zeggen dat zo iemand geen respect meer moet hebben voor iemand met andere waarden en normen, integendeel.

Waaraan herken je iemand die blij is met wie hij is? Iemand die blij is met wie hij is, is in staat om zijn zwakke punten te accepteren en zijn sterke punten te waarderen. Daarnaast zijn ze in staat om te reflecteren op hun eigen handelen. Deze mensen zijn in staat om onder alle omstandigheden zichzelf te zijn en om niet negatief tegen zichzelf te praten. Ze zijn “aardig” voor zichzelf. De lichaamstaal van deze mensen is relaxed onder alle omstandigheden. Deze mensen nemen meer ruimte in beslag dan mensen die niet blij zijn met zichzelf. Dit uit zich in dingen als rechter op lopen of breder zitten. Je zult ze daarom niet betrappen op zenuwachtige trekjes zoals frunniken met de vingers of krauwen in achter het oor.

Over het algemeen vinden we de mensen het aardigst die:

  • Even grote lichaamstaal hebben als onszelf
  • Even hard praten als onszelf
  • De zelfde normen en waarden hanteren als onszelf

Om te zorgen dat mensen je aardig gaan vinden kun je bovenstaande 3 zaken kopiëren. Dit heet spiegelen. Als je een ander persoon spiegelt zal hij je dus aardiger gaan vinden. Dit kan van pas komen als je gepest wordt, als je iets wilt verkopen of in sollicitatiegesprekken. In overige situaties raden we je aan om gewoon jezelf te blijven en je niet aan te passen aan anderen. Overigens is het van belang om de overige artikelen over zelfacceptatie in de juiste volgorde te lezen, zodat je geen onbekende termen tegen zulk komen.

Hoe kunnen we deze zelfacceptatie bereiken? Hieronder de absolute basis.

We moeten allereerst bedenken waar we trots op zijn. Weet wat je kwaliteiten zijn en waardeer die kwaliteiten. Ga niet vergelijken met anderen, maar geniet van wat jij kan. Toen je geboren werd kon je dat waarschijnlijk nog niet? Dat heb je maar mooi allemaal geleerd in al die jaren. Bedenk daarna van wie je allemaal houdt. Met die mensen heb je allemaal een band op gebouwd. Wees daar trots op! Die mensen vinden je waarschijnlijk allemaal aardig? Of houden in ieder geval van je voor wie je bent. Als die mensen dat doen. Waarom zou je dan voor andere mensen gaan veranderen? Precies, totaal onnodig.

Uitdaging 1

Let de komende 7 dagen op of je je aanpast aan andere mensen. Let hierbij op:

  • Harder of zachter praten
  • Grotere of kleinere lichaamstaal
  • Dingen zeggen waar je niet 100% achterstaat

Uitdaging 2

Ga de komende 7 dagen naar een plek waar mensen zijn en bepaal van 5 mensen of je ze aardig vindt of niet. Let hierbij op:

  • Praten ze net zo hard als jij
  • Is hun lichaamstaal groter of kleiner dan de jouwe

Uitdaging 3

    Schrijf 3 dingen op waar je goed in bent en 3 mensen die van je houden of die jou aardig vinden voor wie je bent. Herhaal deze 3 dingen waar je goed in bent en mensen die van je houden elke ochtend en avond tijdens het tandenpoetsen. Herinner jezelf eraan.

Lees de volgende artikelen voor meer informatie over het bereiken van zelfacceptatie:

ZELFACCEPTATIE TIP 1A – LEVENSLUSTSTEM EN AFBRAAKSTEM

ZELFACCEPTATIE TIP 1B – LEVENSLUSTSTEM EN AFBRAAKSTEM

ZELFACCEPTATIE TIP 2 – FOCUS OP WAAR JE INVLOED OP HEBT

ZELFACCEPTATIE TIP 3 – LEER JEZELF ANDERS TE BEKIJKEN

ZELFACCEPTATIE TIP 4 – ALLES IS EEN AVONTUUR

[related_posts_by_tax]